Официальный сайт
Официальный сайт
Главная English version Карта сайта
<##lang_search>
Главная  >  Урожай - 2017
Урожай - 2017
04.10.2017
Бульба адпраўляецца ў сховішча


ЭБ “Зазер’е” — адна з нямногіх гаспадарак, на палях якой штогод расце бульба. У гэтымгодзепадяеадведзена 70 гектараў.  Вяснойсадзілісярэдняспелыягатункіайчыннай і замежнайселекцыі. У розныя фазы развіццябульбыапрацоўваліяе ад захворванняў і ўносіліпатрэбныямікраэлементы. Гэтыміднямі на палетках гаспадарківядзеццаўборка “другога хлеба”.


—  Парадавалігатункібеларускайселекцыі “ўладар” і “брыз”.Іх  ураджайнасцьсклала 433 і 340  цэнтнераў з гектара адпаведна. Галандскігатунак “рэдскарлет” даў 312 цэнтнераў з гектара, — расказваегалоўныаграномгаспадаркіВасільКрывалевіч, якіўжошматгадоўзаймаеццавырошчваннембульбы. —  Сёлета ў інстытуцебульбаводства ў Самахвалавічахнабылігатункі супер і суперэліты “журавінка”, “янка” і “вектар”.  Спадзяюся, штоўжо ў наступнымгодзеяныпарадуюць нас высокайураджайнасцю.Вадзіцелі Анатоль Каваленка і Алег Клімцоў.


Ураджайземляробыўбіраюцьпрыдапамозесамаходнагабульбаўборачнагакамбайна ККС-2 — распрацоўкінавукова-практычнагацэнтраНацыянальнайакадэміінавукБеларусі па механізацыісельскайгаспадаркі.  Яго атрымалі  восемгадоўтаму. На працягугэтага часу камбайн — надзейныпамочнікзазер’еўскіхпрацаўнікоў.


КіруемагутнымкамбайнаммеханізатарСяргейТамашэвіч. Працуеён з памочнікам — сынам Паўлам.Механізатары Павел і Сяргей Тамашэвічы.


— Такую машыну вы наўдадцібачылі на іншых палетках раёна, — дэманструючыўсетэхнічныямагчымасцікамбайна, гаворыцьСяргейТамашэвіч. — Мне як вадзіцелю тут вельмікамфортна: ёсцькандыцыянер, у анлайн-рэжыме на экране манітора магу сачыць за працэсамуборкі, карцінкаідзе з камер, якіяўстаноўлены з розных бакоў.  Калі бункер цалкамнапаўляеццабульбай, адразуспрацоўваеспецыяльныдатчык. Адным словам, у гэтайтэхнікі шмат плюсаў.


У дзеньСяргей і Павел Тамашэвічыўбіраюць да 4,5 гектараў і папаўняюцьзасекігаспадаркі  прыкладна на 140 тон бульбы. З поля ў сховішчаяеаператыўнадастаўляюцьАлегКлімцоў і Анатоль Каваленка. АлегФедаравічпрацуевадзіцелем ў гаспадарцыўжо 35 гадоў, Анатоль Аляксандравіч — 20. На сваіхМАЗах у дзеньяныробяць да дзесяцірэйсаў.


Усяго ў  ЭБ “Зазер’е” ёсцьтрыбульбаўборачныякамбайны. Адзіннядаўнавыехаў на палеткі на дапамогу ККС-2. На імпрацуеСяргейЦыганкоў з памочнікамВіталемФедарэнка.    Другікамбайндапамагаўнасельніцтвуўбірацьпрысядзібныяўчасткі.Юлія Карнейчык і Ганна Ладуцька займаюццасартаваннембульбы.


— У калгаснымсевазвароце 12 гектараў было адведзенападбульбу, якуюпасадзілінашыработнікі.  Мы ўбіраемураджай і дапамагаем з адвозкай, — працягваегалоўныаграном.


На бульбасховішчы работа кіпіць не меншактыўна, чым на полі. Тут бульбапраходзіць этап сарціроўкі. Бульба на насеннебудзезахоўвацца ў спецыяльныхкантэйнерах, астатняяпойдзе на рэалізацыю.Сартавльшчыца Ганна Дарафеева і загадчыца склада Наталля Пучко.


Бульбу новагаўраджаю з палеткаўЗазер’я  ўжоможнанабыць на раённыхкірмашах. Яна карыстаеццапопытам  у насельніцтва. На мінулымтыдні  амальдзве тоны  бульбылюдзіраскупілінакірмашывельміхутка. Аб’ёмырэалізацыі “другога хлеба” накірмашахвырашыліпавялічыць.


Земляробыспадзяюцца, штонадвор’едазволіцьім без перашкодзавяршыцьраспачатыяпалявыя работы. Гаспадарцызасталосяўбраць 37 гектараўбульбы.


Кацярына ВЕРНІКОЎСКАЯ.

Все новости рубрики
© Пуховичский районный исполнительный комитет, 2008
Разработка сайта БЕЛТА
Поддержка сайта УП «Минская волна»